Arhiv kategorij: Prva stran

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.

Preberite celoten članek …

Prostovoljstvo

Center za socialno delo Slovenske Konjice vabi k sodelovanju prostovoljce in prostovoljke za izvajanje laične pomoči na domu v okviru socialno varstvene storitve pomoč družini za dom.

Potrebujemo sodelavke in sodelavce, ki bi se neposredno vključevali v družine ter staršem in otrokom pomagali pri šolskem delu ter aktivnem preživljanju prostega časa.

Veseli bi bili sodelavk in sodelavcev, ki imajo veselje do dela z ljudmi, posluh za sočloveka ter spoštujejo mnogotere oblike družinskega življenja. Vabimo tudi tiste, ki ste brez zaposlitve ali pa si ob svojem delu želite pridobiti novih izkušenj.

Več informacij o delu dobite pri strokovni delavki Barbari Ravnjak, soba 203 ali na telefonski številki 03/758 08 89.

Prijave lahko pošljete po pošti na naslov Center za socialno delo Slovenske Konjice, Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice ali po mailu na naslov gpcsd.slovk@gov.si

Vabilo

reorganizacija

 Vabimo Vas na

 Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

ki bo 14. marca, od 16. do 18. ure,

v Celjskem domu, Krekov trg 3, Celje


Reorganizacijo bosta predstavili:

  • Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
  • Tanja Amon, v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve.

Dogodek bo povezoval mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije.

Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah.

Vabljeni!