Delno plačilo za izgubljeni dohodek

Delno plačilo za izgubljeni dohodek  je osebni prejemek enega od staršev, ki zaradi nege in varstva težko gibalno oviranega otroka ali otroka s težko motnjo v duševnem razvoju prekine delovno razmerje ali zahteva izbris iz registra brezposelnih oseb.  Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna plača, ki se usklajuje po Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.