Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družinam, ki imajo tri otroke. Dodatek za veliko družino s tremi otroki je 393,46 €  oz. 479,83 € , če ima  družina štiri ali več otrok.

Z uveljavitvijo ZUJF je postavljen premoženjski cenzus – povprečni mesečni dohodek na osebo ne sme presegati 64% neto povprečne plače.