Obravnava oseb s težavami

Kadar se odrasli ljudje znajdejo v stiskah in težavah, iz katerih ne najdejo izhoda, jim pri iskanju rešitev pomaga center za socialno delo.

Pomoč, ki jo v teh primerih lahko nudi center za socialno delo je lahko: konkretna pomoč in intervenca pri posamezniku, ki ogrožajo sebe in druge; osebna pomoč v obliki urejanja ter v obliki vodenja; usmerjanje v različne programe; oblikovanje individualnih projektov pomoči; zagovorništvo; sodelovanje s službami, ki se srečujejo z ljudmi v stiski.

Pobudniki teh storitev so lahko uporabnik sam; tisti, ki ga uporabnikovo vedenje, stališča ali način življenja bremeni in spravlja v stisko; druge službe, ki uporabnikovo vedenje moti njihove procese.

Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04 UPB; Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05.