Obravnava starejših oseb

V postopku urejanja zavodske oskrbe seznanimo tudi z osnovnimi informacijami glede samega sprejema v zavod ter tudi glede plačila storitev oskrbe.

Center za socialno delo odloča o oprostitvi plačila socialno varstvene storitve.

Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07-popr., 41/07 popr. in 114/06 ZUTPG.