Pomoč družini za dom

Socialno varstvena storitev pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju.

V storitev se vključijo posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke.

Upravičenci/družinski člani morajo biti motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejeti dogovor o sodelovanju.