Pomoč ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenčka. Od 01.06.2012 dalje so do pomoči ob rojstvu otroka upravičeni le tisti starši, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64% neto povprečne plače.