Predstavitev

Smo javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju upravne enote Slovenske Konjice za tri občine in sicer Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

Dejavnost centra so:

  • izvrševanje javnih pooblastil
  • storitve socialne preventive
  • storitve prve socialne pomoči
  • storitve pomoči družini za dom
  • storitve osebne pomoči
  • organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva

V zavodu nas je zaposlenih 15 delavcev, od tega 1 v programu javnih del. Vključujemo se v različne projekte, vodene preko socialne zbornice ali skupnosti centrov za socialno delo Slovenije.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA