Preprečevanje nasilja v družini

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, psihičnega, spolnega in ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oz. zanemarjanje družinskega člana. Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini se šteje, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.

Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom povečanja varnosti žrtve nasilja, preprečevanja novega nasilja, motiviranja žrtve za vključitev v pomoč in sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve. Pri tem sodeluje z različnimi organi (policija, zdravstvo, tožilstvo…)

Za nasilje je odgovoren izključno povzročitelj nasilja, ki mora prevzeti odgovornost za svoja ravnanja.

Možnost pogovora in pomoči pri reševanju problematike nasilja v družini poleg centra za socialno delo nudijo tudi številne nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in otroci.

Ženske, žrtve nasilje se z otroci lahko umaknejo v krizni center ali varno hišo. V času izven uradnih ur centra za socialno delo, po posredovanju policije v varno okolje namešča dežurna interventna služba.

 

Pravna podlaga: Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Ur.l. RS, št. 16/08 in spremembe); Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (Ur.l. RS, št. 31/09 in spremembe ).