Programi

Center izvaja program javnih del LAIČNA POMOČ DRUŽINAM. Program je zastavljen kot pomoč družini pri urejanju medsebojnih odnosov ter pomoč staršem pri vzgoji in oskrbi otrok.

Vključitev v program je možna na pobudo centra za socialno delo, če družino že obravnava, na pobudo šole ali upravičenca samega.