Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki niso upravičeni do starševskega nadomestila in traja 365 dni.