Starševsko varstvo in družinski prejemki

Na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št.26/2014) odločamo o naslednjih pravicah:

  • Pravica do materinskega dopusta in nadomestila
  • Pravica do starševskega dopusta in nadomestila
  • Pravica do očetovskega dopusta in nadomestila
  • Pravica do posvojiteljskega dopusta in nadomestila
  • Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
  • Pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo:

Starševski dodatek
Pomoč ob rojstvu otroka
Dodatek za nego otroka
Dodatek za veliko družino
Delno plačilo za izgubljeni dohodek