Subvencije

Subvencija malice za učence in dijake

Centri od 1.9.2014 dalje o tej subvenciji odločajo na podlagi vloge le v primeru, kadar starši ne razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije. Na podlagi te odločbe upošteva višino subvencije pri plačilu malice izvajalec, to je šola.

Do brezplačne malice so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Dijaki imajo glede na višino povprečnega mesečnega dohodka na osebo različno višino subvencije malice – 100%, (do 42% povprečne plače) 70% ( nad 42 % do 53% povprečne plače) ali 40% ( nad 64 % do 82 % povprečne plače).

Subvencija kosila za učence

Subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18% neto povprečne plače in sicer v višini cene kosila.

Tudi o subvenciji kosila za učence centri od 1.9.2014 dalje odločajo na podlagi vloge le v primeru, kadar starši ne razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka.

Subvencija najemnine

Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedeni v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, določenega skladno z ZSVarPre, povečanega za 30% ugotovljenega dohodka. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja.